Startsida

Zetterberg Eriksson Fastigheter AB är ett Enköpingsbaserat företag som bygger och renoverar fastigheter. Vi åtar oss större och mindre jobb, men slutför dem alltid med högsta kvalitet.

Zefab är också exploatör av det nya bostadsområdet som växer fram i Skolsta, öster om Enköping. Läs mer på vår sida om Skolstaprojektet.

Skolstaprojektet

Plan över skolstaprojektet

Väster om dagens Skolsta arbetar vi flitigt med att bygga ett nytt bostadsområde. Området är detaljplanerat och projektering av infrastruktur startade 2015. Området består av ca 30 villatomter och kommer bebyggas med både enbostadsvillor och flerbostadshus. Under projektet kommer ett fåtal tomter att säljas som byggbar tomtmark, merparten av bostäderna säljas med nyckelfärdiga hus, och delar av bostäderna hyras ut som hyresbostäder.

Hittills är tre hus färdigställda. Fyra hus har bygglov och är under produktion, samt ett LSS-boende. Projektering av de sista tomterna i etapp ett pågår fortfarande. Försäljning och projektering av etapp två påbörjas under 2017.

För mer information, ring eller maila till någon av oss så svarar vi gärna på frågor eller funderingar. Kontaktinfo hittar du under fliken Kontakt.

Om företaget

Zetterberg Eriksson Fastigheter AB (ZEFAB) bildades våren 2015 som en gemensam satsning av dess ägare Gunnar Zetterberg och David Eriksson. Gunnar och David har redan jobbat tillsammans i flera år, men tidigare i varsitt bolag. De tidigare bolagen, GZ Alltjänst AB och enskilda firman David Eriksson finns fortfarande kvar och bedriver verksamhet som tidigare, men nu i ett samarbete med ZEFAB.

Företaget utför traditionella snickeriuppdrag och levererar alltid helhetslösningar där jobb aldrig betraktas som färdigställda förrän alla pusselbitar är på plats. Arbetsuppgifter som byggstädning, mindre målning, ställningsbyggen, markentreprenader, betongarbeten, svetsning, trädgårdsarbeten eller varför inte flytthjälp vid möblering hjälper vi alltid till med för att ni kunder aldrig ska känna att det ställs till med mer kaos än nytta när man väljer att renovera eller bygga nytt med hjälp av oss.

Företaget är även fastighetsägare och arbetar med att utveckla bostadsmöjligheter i länet.