Skolstaprojektet

Plan över skolstaprojektet

Väster om dagens Skolsta arbetar vi flitigt med att bygga ett nytt bostadsområde. Området är detaljplanerat och projektering av infrastruktur startade 2015. Området består av ca 30 villatomter och kommer bebyggas med både enbostadsvillor och flerbostadshus. Under projektet kommer ett fåtal tomter att säljas som byggbar tomtmark, merparten av bostäderna säljas med nyckelfärdiga hus, och delar av bostäderna hyras ut som hyresbostäder.

Hittills är tre hus färdigställda. Fyra hus har bygglov och är under produktion, samt ett LSS-boende. Projektering av de sista tomterna i etapp ett pågår fortfarande. Försäljning och projektering av etapp två påbörjas under 2017.

För mer information, ring eller maila till någon av oss så svarar vi gärna på frågor eller funderingar. Kontaktinfo hittar du under fliken Kontakt.

2 svar på ”Skolstaprojektet”

  1. Hej, kul att projektet kommer igång, ser fram emot att utöka kvällspromanden med en väg till. Finns det redan någon karta på hur nya vägen kommer anslutas till nuvarande vägar?

Kommentarer är stängda.